Destek Girişi
  • 0850 840 11 33

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması İş Kalemleri

30.07.2010 tarihli Kamu İhale Tebliğinde yer alan aşırı düşük sorgulama için gerekli evraklar.

Wintek  Yaklaşık Maliyet ve Hakedişte Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları

30.07.2010 tarihli Kamu İhale Tebliğinde yer alan aşırı düşük sorgulama için gerekli evrakların oluşumu için Wintek Yaklaşık Maliyet modülünde alt sekmelerde yer alan sıralı iş kalemleri listesi sekmesi ile, Fiyat Analizinde alt sekmelerde yer alan, Sıralı Analiz Girdisi Tablosu oluşturulmuştur.

Aşırı Düşük Sorgulama da, idare tarafından yapılması gerekenler ve yaklaşık maliyet oluşturulduktan sonra program tarafından otomatik yapılan işlemler özetlenmiştir.

Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranı tespit edilir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları, tutarlarına bakılarak büyükten küçüğe doğru sıralanır.

Her bir kalemin tutarının yaklaşık maliyete oranı (Tutar/YM) ile bu oranların kümülatif toplamının da gösterildiği liste hazırlanır. Bu listeye “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” denir.

Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanır ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmaz.

İş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler hazırlanır ve her bir analizdeki analiz girdilerinin, tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış bir listesi yapılır. Tutarların kümülatif toplamının da gösterildiği bu listeye “sıralı analiz girdileri tablosu” denir.

Hazırlanan İş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler, sıralı iş kalemleri/grupları listesi ve sıralı analiz girdileri tablosu yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir.

Yaklaşık maliyet hazırlayan birimce hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yukarıdan aşağıya doğru, kümülatif toplamın % 80 oranının aşılmasına neden olan ilk iş kalemini/grubunu içine alacak şekilde, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları’nın listesi belirlenir.

Açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilir ve bunlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmez.

 Bir analiz girdisinin tutarı, bulunduğu iş kaleminin analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa bile, kümülatif toplamın analiz toplamının %15’ini aşmasına neden olursa, bu girdi açıklama istenilmeyecekler listesinden çıkarılır.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdi için açıklama istenilip istenilmeyeceği her analiz için ayrı ayrı değerlendirilir. Girdinin, bir analizde bile açıklama istenilecek olarak yer alması, açıklama istenilmeyecek girdiler listesinden çıkarılmasına neden olur.

Analizlerdeki işçilik girdilerine, tutarları ne olursa olsun, açıklama istenilmeyecekler arasında yer verilmez.

Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. İstekliye, analizlerini vererek açıklama yapması istenilen iş kalemleri/grupları ile bu açıklama sırasında kullanacağı analiz girdilerinden açıklama istenilmeyeceklerin listesi verilir.

Aşırı düşük sorgulama ile ilgili olarak yapılması gereken tüm işlem ve analizleri program otomatik olarak hesaplamaktadır. Yapılması gereken tek şey raporlarının alınmasıdır.

Wintek Yaklaşık Maliyet ve Hakediş'in 33 Günlük Tam Sürümünü indirmek için tıklayınız

Telefon

e-Posta

Haber Bülteni

Haber bültenimize kayıt olmak için e-Posta adresinizi yazarak kayıt tuşuna basınız.

İletişim Bilgileri

  • Adres: ODTÜ Teknokent Ostim Merkezi Uzayçağı Cad. 1308 Sok. No:6/1K-8 Ostim - Yenimahalle/ ANKARA

  • Telefon No: 0850 840 11 33

  • e-Posta: iletisim@wintek.com.tr